2024 metų Pirmoji Šv. Komunija

Gegužės 12 dieną Bažnyčia šventė Kristaus įžengimą į dangų (šeštinių iškilmę). Veiviržėnų parapijoje vyko Pirmosios Šventosios Komunijos šventė. Mišių metu, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Vidmantas Gricius. 27 vaikai pirmąkart priėmė Eucharistiją. Šv. Mišiose giedojo...
Skaityti daugiau →
Skip to content