Šv. Mato atlaidai Veiviržėnuose

   Rugsėjo 25 dieną Veiviržėnų bažnyčioje vyko šv. apaštalo evangelisto Mato atlaidai. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Šventosios parapijos rezidentas kanauninkas Bronislovas Latakas. Giedojo Veiviržėnų parapijos choras, vad. Romas Starkutis. Po šv. Mišių, skambant bažnyčios...
Skaityti daugiau →