Pirmosios šventosios Mišios Veiviržėnų parapijoje

   2016 m. rugpjūčio 12 dieną Telšių vyskupo Jono Borutos paskyrimu kunigas Vidmantas Gricius pradėjo eiti Veiviržėnų parapijos klebono pareigas. Rugpjūčio 14 dieną aukojo pirmąsias mišias Veiviržėnų bažnyčioje.
Skaityti daugiau →