Paskutinės naujienos ir įvykiai

Parapijiečių kelionė į pajūrį

   2016 metų spalio 6 dieną Veiviržėnų klebonas kun. Vidmantas Gricius parapijiečius pakvietė į kelionę. Kelionės metu aplankė Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčią, Būtingės Evengelikų liuteronų bažnyčią, Laukžemės Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčią. Gėrėtasi...
Skaityti daugiau →

Šv. Mato atlaidai Veiviržėnuose

   Rugsėjo 25 dieną Veiviržėnų bažnyčioje vyko šv. apaštalo evangelisto Mato atlaidai. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Šventosios parapijos rezidentas kanauninkas Bronislovas Latakas. Giedojo Veiviržėnų parapijos choras, vad. Romas Starkutis. Po šv. Mišių, skambant bažnyčios...
Skaityti daugiau →

Pirmosios šventosios Mišios Veiviržėnų parapijoje

   2016 m. rugpjūčio 12 dieną Telšių vyskupo Jono Borutos paskyrimu kunigas Vidmantas Gricius pradėjo eiti Veiviržėnų parapijos klebono pareigas. Rugpjūčio 14 dieną aukojo pirmąsias mišias Veiviržėnų bažnyčioje.
Skaityti daugiau →

Aktualu

Pamaldų laikas

Skaityti daugiau...

Spauda apie parapiją

Skaityti daugiau...

Virtualus 3D turas po bažnyčią

Apsilankyti bažnyčioje...