Šv. Kalėdų pamaldų laikas Veiviržėnų bažnyčioje

  Gruodžio 24 d. Piemenėlių Šv. Mišios 21.00 val. Gruodžio 25 d. Kristaus gimimas (Kalėdos) Šv. Mišios 9.00 val. Gruodžio 26 d. – II Kalėdų diena. Šv. Mišios 10.00 val. Gruodžio 31 d. – Padėkos už praėjusius metus Šv. Mišios – 10.00 val. 2017 m. sausio 1 d. – Švč....
Skaityti daugiau →

Įrengtas Veiviržėnų bažnyčios įgarsinimas

Lapkričio 20 dieną šventėme Kristaus Karaliaus iškilmę. Šv. Mišias aukojo prelatas Juozas Šiurys ir klebonas Vidmantas Gricius. Tikintieji prelato Juozo Šiurio pamokslo klausėsi per naują įgarsinimo sistemą, kuri įrengta iš 2 procentų paramos. Parapijos klebonui Vidmantui Griciui...
Skaityti daugiau →

Parapijiečių kelionė į pajūrį

   2016 metų spalio 6 dieną Veiviržėnų klebonas kun. Vidmantas Gricius parapijiečius pakvietė į kelionę. Kelionės metu aplankė Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčią, Būtingės Evengelikų liuteronų bažnyčią, Laukžemės Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčią. Gėrėtasi...
Skaityti daugiau →

Šv. Mato atlaidai Veiviržėnuose

   Rugsėjo 25 dieną Veiviržėnų bažnyčioje vyko šv. apaštalo evangelisto Mato atlaidai. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Šventosios parapijos rezidentas kanauninkas Bronislovas Latakas. Giedojo Veiviržėnų parapijos choras, vad. Romas Starkutis. Po šv. Mišių, skambant bažnyčios...
Skaityti daugiau →

Pirmosios šventosios Mišios Veiviržėnų parapijoje

   2016 m. rugpjūčio 12 dieną Telšių vyskupo Jono Borutos paskyrimu kunigas Vidmantas Gricius pradėjo eiti Veiviržėnų parapijos klebono pareigas. Rugpjūčio 14 dieną aukojo pirmąsias mišias Veiviržėnų bažnyčioje.
Skaityti daugiau →