Klebonijos pastato atnaujinimas

  Esame dėkingi Klaipėdos rajono savivaldybės merui Vaclovui Dačkauskui, administracijos direktoriui Sigitui Karbauskui, tarybos nariams už finansavimo skyrimą (45 tūkst. Eurų) Veiviržėnų šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonijos patalpų tvarkymo darbams. I...
Skaityti daugiau →

Šv. Kalėdos Veiviržėnų bažnyčioje

Susirinkus parapijiečiams į Bernelių mišias, klebonas Vidmantas Gricius pašventino prakartėlę ir pakvietė kartu atšvęsti šį džiaugsmingą įvykį – Viešpaties Jėzaus gimimą. Mišių metu buvo skaitomas Telšių vyskupo Jono Borutos SJ Kalėdinis sveikinimas, giedojo Veiviržėnų kultūros...
Skaityti daugiau →

Šv. Kalėdų pamaldų laikas Veiviržėnų bažnyčioje

  Gruodžio 24 d. Piemenėlių Šv. Mišios 21.00 val. Gruodžio 25 d. Kristaus gimimas (Kalėdos) Šv. Mišios 9.00 val. Gruodžio 26 d. – II Kalėdų diena. Šv. Mišios 10.00 val. Gruodžio 31 d. – Padėkos už praėjusius metus Šv. Mišios – 10.00 val. 2017 m. sausio 1 d. – Švč....
Skaityti daugiau →

Įrengtas Veiviržėnų bažnyčios įgarsinimas

Lapkričio 20 dieną šventėme Kristaus Karaliaus iškilmę. Šv. Mišias aukojo prelatas Juozas Šiurys ir klebonas Vidmantas Gricius. Tikintieji prelato Juozo Šiurio pamokslo klausėsi per naują įgarsinimo sistemą, kuri įrengta iš 2 procentų paramos. Parapijos klebonui Vidmantui Griciui...
Skaityti daugiau →

Parapijiečių kelionė į pajūrį

   2016 metų spalio 6 dieną Veiviržėnų klebonas kun. Vidmantas Gricius parapijiečius pakvietė į kelionę. Kelionės metu aplankė Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčią, Būtingės Evengelikų liuteronų bažnyčią, Laukžemės Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčią. Gėrėtasi...
Skaityti daugiau →